Aktualności

6 marca 2019 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się konferencja „Bank Danych o Lasach - informacja w zasięgu ręki” zorganizowana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta łowiecka

Szanowni Państwo Zapraszamy Państwa na polowanie za pośrednictwem Biura Polowań BIESZCZADY w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Jeżeli zdecydujecie się Państwo skorzystać z naszej oferty, prosimy o przesłanie na nasz adres zamówienia zawierającego n/w informacje:

Zagrożenie pożarowe

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 42 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich.

Co słychać u głuszca?

Maj- środek wiosny, to jeden z okresów najbujniejszego życia w przyrodzie. W naszym ośrodku głuszki siedzą na gniazdach wysiadując jaja, niektóre jeszcze znoszą, a koguty nadal grają