Aktualności

Natura, to źródło natchnienia dla twórców sztuk różnych. Tezy tej dowiodła twórczość laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Piękno przyrody polskiej: Las – ptak – łąka”. Finał tego konkursu, zorganizowanego przez Związek Literatów Polskich i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, odbył się 15 września w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Strzyżów.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta łowiecka

Szanowni Państwo Zapraszamy Państwa na polowanie za pośrednictwem Biura Polowań BIESZCZADY w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Jeżeli zdecydujecie się Państwo skorzystać z naszej oferty, prosimy o przesłanie na nasz adres zamówienia zawierającego n/w informacje:

Zagrożenie pożarowe

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 42 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich.