Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

 

Na terenie RDLP Krosno na przełomie lat 1992-2000 powstał Leśny Ośrodek Nasienny  w skład którego wchodzi kompleks Wyłuszczarsko-przechowalniczy oraz Stacja Oceny Nasion.

Leśny Ośrodek Nasienny w Równem.

Przechowalnia przeznaczona jest do długookresowego przechowywania nasion buka zwyczajnego dla południowej Polski, a także  - w mniejszym stopniu  - innych gatunków drzew leśnych, takich jak: sosna, jodła, modrzew, świerk, dąb, olsza.
W przechowalni stosowana jest technologia przechowywania nasion buka autorstwa prof. B. Suszki.
Maksymalna pojemność przechowalnicza wynosi ok. 40 ton świeżo zebranej bukwi.

  

Świeżo zebrana bukiew

Stacja Oceny Nasion wykonuje oceny nasion dla Nadleśnictw RDLP Krosno, a także oceny wszystkich nasion zdeponowanych w Przechowalni LON i wyłuszczanych w Wyłuszczarni.
Oceny nasion wykonywane są zgodnie z obowiązującymi w PGL LP zasadami i metodyką.

 

 

Ocena nasion

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu.

  

Szkółka leśna

     Powierzchnia produkcyjna szkółek RDLP w Krośnie wynosi121,82 ha, w tym: w uprawie polowej 116,7 ha powierzchni, w uprawie specjalistycznej  - 5,16 ha (produkcja w inspektach, w modułach kontenerowych oraz na szkółce kontenerowej w Nadleśnictwie Oleszyce).
    Produkcja sadzonek w roku 2013 wyniosła prawie 55 mln szt., w tym produkcja sadzonek drzew iglastych stanowiła 51 %, a sadzonek gatunków liściastych  odpowiednio - 49 %.

  

 

 

Aktualna baza nasienna Nadleśnictw
przedstawia się następująco:

Drzewa mateczne –                  517 szt.
Plantacje nasienne –                 67 ha
Plantacyjne uprawy nasienne –  12 ha
Wyłączone drzew. nasienne –    901 ha
Gospodarcze drzew. nasienne – 9 626 ha
Źródła nasion –                        112 szt.
Drzewostany zachowawcze –     81 ha
Uprawy pochodne  –                 3 215 ha