Lista aktualności Lista aktualności

W trosce o bezpieczniejsze drogi

Podniesieniu bezpieczeństwa przewozu drewna, ochronie nawierzchni dróg publicznych przed ich degradacją związaną z przejazdem pojazdów do przewozu drewna, a także sprawdzaniu legalności i prawidłowości transportu surowca drzewnego służyć ma współpraca leśników i inspektorów transportu drogowego.

22 lutego br. w siedzibie RDLP w Krośnie podpisane zostało porozumienie regulujące szczegóły tej współpracy. Jego sygnatariuszami byli: Grażyna Zagrobelna, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Jerzy Mika, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Współdziałanie będzie polegać w szczególności na wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń obu instytucji. Inspektorzy transportu drogowego będą prowadzić szkolenia dla pracowników Lasów Państwowych z zakresu przepisów prawa regulujących prawidłowy przewóz ładunków.

- Współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach publicznych, zwłaszcza w odniesieniu do transportu drewna -  mówi Grażyna Zagrobelna dyrektor RDLP w Krośnie. - Wierzę też, że inspektorzy ruchu drogowego nabędą nowe umiejętności, które pozwolą na efektywniejsze kontrole zgodności przewożonego ładunku z dokumentami wywozowymi.

Pracownicy RDLP w Krośnie przeprowadzą szkolenia z rozpoznawania sortymentów drewna, zasad ich cechowania i znakowania oraz dokumentacji, która jest sporządzana w związku wywozem drewna.

Przewidywane są też wspólne kontrole terenowe.

Edward Marszałek

rzecznik RDLP w Krośnie

Fot. Jerzy Kaleta

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły