Lista aktualności Lista aktualności

Święto Lasu 2012 w Nadleśnictwie Brzozów

Leśnicy i przyjaciele Nadleśnictwa Brzozów obchodzili Święto Lasu 28 czerwca w Sanoku – Podgajach, należących do dzielnicy Olchowce. Świętowanie połączone zostało z ukończeniem renowacji zabytkowej kapliczki leśnej, położonej przy ul. Gajowej, ufundowanej w 1928 r. przez twórcę miejscowego sanatorium – dr. Stanisława Domańskiego.

Przedsięwzięcie było owocem współpracy Nadleśnictwa Brzozów, pracowni konserwacji zabytków Muzeum Budownictwa Ludowego i samorządu sanockiego. Wiele starań w opiece nad kapliczką dołożył leśniczy leśnictwa Liszna Marek Wilk.
Uroczystości rozpoczęła msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Sanoku – Olchowcach ks. Roberta Wyczawskiego. Okolicznościowe kazanie wygłosił duszpasterz sanockiego środowiska akademickiego i kościoła rektoralnego pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Sanoku ks. Jacek Michno, a w liturgię słowa zaangażowali się leśnicy.
Świąteczne spotkanie odbyło się w pobliskim Ośrodku Wypoczynkowym „Sosenki", gdzie gości powitał nadleśniczy Andrzej Dąbrowski. Wygłosił również referat o walorach przyrodniczych i turystycznych lasów sanockiego obrębu nadleśnictwa.
Uroczystość stała się okazją uhonorowania najbardziej zasłużonych leśników. Najwyższe odznaczenie branżowe – Kordelas Leśnika Polskiego - z rąk dyrektora RDLP w Krośnie Edwarda Balwierczaka otrzymali: Zdzisław Gładysz, leśniczy leśnictwa Niewistka i Kazimierz Żywczak, leśniczy leśnictwa Wola Krecowska. Dyrektor RDLP podziękował także całej braci leśnej, dzięki której brzozowskie nadleśnictwo może się pochwalić wspaniałymi drzewostanami.
Gratulacje z okazji święta leśników na ręce nadleśniczego Andrzeja Dąbrowskiego złożyli: starosta sanocki Sebastian Niżnik, wójt gminy Tyrawa Wołoska Mieczysław Czapor, wnuczka twórcy sanatorium w Olchowcach Małgorzata Śmiałowska, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku dr Jerzy Ginalski, przedstawiciele samorządu miejskiego Sanoka, inspektor zieleni miejskiej Piotr Kutiak, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu Tadeusz Kroker, nadleśniczowie: Bogusław Famielec z Rymanowa i Roman Jurek z Ustrzyk Dolnych. Gośćmi uroczystości byli również: przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego Robert Pieszczoch, sekretarz powiatu sanockiego Marian Kunc, burmistrz Sanoka Wojciech Blecharczyk, wójt gminy Sanok Mariusz Szmyd, komendant powiatowy policji w Sanoku insp. Edward Ząbek, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Dżugan, ratownik Bieszczadzkiej Grupy GOPR Krzysztof Adamczyk, prezes Oddziału PTTK w Sanoku Mieczysław Krauze i przewodniczący Koła Przewodników PTTK w Sanoku Stanisław Sieradzki, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bykowce „Moja Wieś" Wojciech Petryk, prezesi sanockich kół łowieckich, emerytowani pracownicy Lasów Państwowych i kierownicy jednostek organizacyjnych samorządu miejskiego.
Obchody uświetnili sygnaliści z Koła Łowieckiego „Jarząbek" w Sanoku i Koła Łowieckiego „Jarząbek" w Ustrzykach Dolnych. Kierownik Działu Oświatowo-Promocyjnego MBL Hubert Ossadnik przedstawił dzieje zakładu letniskowego dr. Stanisława Domańskiego w Olchowcach. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem uczestników uroczystości.
Tekst i zdjęcia: Mariusz Kaznowski
 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły