Lista aktualności Lista aktualności

Różnorodność biologiczna lasów niezagrożona

W piątek 9 marca w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie odbyło się seminarium "Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP w Krośnie na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”. Organizatorem był Instytut Badawczy Leśnictwa.

Seminarium było okazją do zaprezentowania wyników inwentaryzacji wybranych walorów przyrodniczych na obszarze 10 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Krośnie, a także Magurskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego.

- Jest to olbrzymie przedsięwzięcie o niespotykanej dotąd skali obejmujące ogromny obszar o wielkiej różnorodności, zarówno fizjograficznej, jak i przyrodniczej - mówił prof. Wojciech Grodzki z IBL

Inwentaryzacja jest prowadzona w sposób metodyczny na siatce kwadratów dobranych w sposób obiektywny obejmująca wybrane grupy zwierząt począwszy od owadów a skończywszy na dużych drapieżnikach.

Wyniki inwentaryzacji potwierdzają wielką wartość przyrodniczą inwentaryzowanego terenu, który wymaga wyjątkowego traktowania, a drugiej strony jednoznacznie wskazują, że gospodarka leśna jest prowadzona bez szkody na walory przyrodnicze badanego terenu.

- Przykładowo, wykazaliśmy, że mały chrząszcz zwany zgniotkiem cynobrowym, żyjący na martwym drewnie nie jest gatunkiem wskaźnikowym reliktowej puszczy, jak się powszechnie uważa, gdyż występuje również powszechnie na martwym drewnie w drzewostanach rosnących na gruntach porolnych - mówił prof. Wojciech Grodzki.

- Bardzo nas cieszy naukowe potwierdzenie, że sposób prowadzenia gospodarki leśnej nie ma negatywnego wpływu na różnorodność przyrodniczą na inwentaryzowanym terenie - powiedziała Grażyna Zagrobelna dyrektor RDLP w Krośnie.

W skład konsorcjum naukowego instytucji realizujących część przyrodniczą prac inwentaryzacyjnych  wchodzą: IBL, Instytut Ochrony Przyrody PAN, F.H.U BioData. Wyniki dotyczące wybranych grup organizmów (owady, płazy i gady, ptaki, duże drapieżniki) zostały zebrane w wymienionych jednostkach w latach 2016-2017.

                                                          

 

Edward Marszałek

rzecznik RDLP w Krośnie

Fot. Jerzy Kaleta

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły