Lista aktualności Lista aktualności

Przewodnicy górscy w Lasach Birczańskich

Od kilku lat leśnicy z terenu RDLP w Krośnie organizują spotkania szkoleniowe dla przewodników górskich z zakresu interpretacji przyrody i udostępniania lasu. W minioną sobotę 1 grudnia takie spotkanie odbyło się na terenie Nadleśnictwa Bircza.

Część terenową przeprowadzono w zimowej scenerii masywu Suchego Obycza, uczestnicy przeszli żółtym szlakiem PTTK na Suchy Obycz, gdzie gospodarze leśnictwa Turnica pokazali, jak wygląda gospodarka leśna, las objęty cięciami rębnymi, pielęgnacja lasu (trzebieże), wyłączony drzewostan nasienny oraz jedno z trzech przedsięwzięć wykonanych w Nadleśnictwie Bircza w ramach projektu Mała Retencja Górska, tj. przywrócenie ciągłości biologicznej potoku Kamionka.

Zostały poruszone ważne zagadnienia z zakresu gospodarki leśnej, pokazano jak leśnicy chronią zasoby genowe gatunków drzew, w jaki sposób stymulują procesy lasotwórcze i popierają naturalne odnowienie. Pokazano w jaki sposób uwzględniane są wymogi ochrony przyrody przy poszczególnych zadaniach realizowanych w ramach gospodarki leśnej, np. uczestnicy mieli okazję obejrzeć jak wygląda 5% wyłączonego drzewostanu na powierzchni rębnej oraz zobaczyć ile martwego drewna występuje w tutejszych lasach. Uczestnicy mieli okazję się przekonać, że lasy gospodarczej w okolicach Turnicy są zwykłymi lasami z dużymi walorami przyrodniczymi, zachowanymi w dobrym stanie przy stałym prowadzeniu gospodarki leśnej.

Podczas części kameralnej dyskutowano na tematy, które wynikły w czasie terenowej sesji. Następnie Nadleśnictwo Rymanów zaprezentowało rowerową ofertę turystyczną, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne nowo powstałe wiaty turystyczne na Żukowie i przy źródłach Strwiąża. Z kolei nadleśnictwa Lutowiska i Baligród zaprezentowały ofertę turystyczną LKP Lasy Bieszczadzkie zaś Nadleśnictwo Komańcza przygotowało prezentację na temat roli leśników bieszczadzkich w ruchu oporu i konspiracji niepodległościowej podczas II wojny światowej.

W szkoleniu brali udział przewodnicy górscy  PTTK Przemyśl, PTTK Sanok, PTTK Krosno, PTTK Rzeszów, SPT „Karpaty” oraz przewodnicy niezrzeszeni.

Sesję zorganizowało Nadleśnictwo Bircza we współpracy z nadleśnictwami: Baligród, Komańcza, Lesko, Ustrzyki Dolne, Rymanów, Lutowiska, Krasiczyn oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie.

               Tekst i zdjęcia: Emilia Baraniewicz


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły