Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Tuszyma w międzynarodowym projekcie „Fascynujący Świat Roślin”

Nadleśnictwo Tuszyma w tym roku realizuje projekt „Gospodarka leśna LP metodą ochrony przyrody”, którego głównym celem jest przekazanie społeczeństwu rzetelnej wiedzy na temat prowadzonej gospodarki leśnej na zarządzanym przez siebie terenie.

Międzynarodowy projekt „Fascynujący Świat Roślin" w pełni wpisuje się w działania gospodarcze Lasów Państwowych, ponieważ swoje działania realizują na bazie bardzo bogatej gatunkowo szacie roślinnej ekosystemów leśnych, wodnych, łąkowo-rolnych. Nadleśnictwo Tuszyma w ramach projektu „Fascynujący Świat Roślin" zorganizowało:
- trzy spotkania konferencyjno-warsztatowe: w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim (10.05.), w Woli Mieleckiej (12.05) i w Przecławiu (8.05.) pt. „Różnorodność świata roślin w lasach gospodarczych". W spotkaniach wzięło udział 280 osób.
- 11 maja Nadleśnictwo Tuszyma współorganizowało ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej z "Fascynującym Światem Roślin". W konkursie wzięło udział 18 uczniów z Zespołu Szkół im. Unicef w Rzeszowie oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Mielca i Ropczyc.
- 14 maja Nadleśnictwo Tuszyma współorganizowało z Zespołem Szkół w Przecławiu oraz Stowarzyszeniem „Razem dla Wsi Zaborcze" grę terenową  „Gospodarka Leśna LP Metodą Ochrony Przyrody – Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu w Fascynującym Świecie Roślin". Gra polegała na przejściu leśnej trasy z rozwiązaniem wielu zadań związanych z ochroną środowiska oraz zapoznaniu się z różnorodnością gatunkową roślin i ich budową przy pomocy lup, mikroskopów, zielników. W zajęciach wzięło udział 80 osób.
- 15 maja z okazji Święta Polskiej Niezapominajki wspólnie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Podleszanach nadleśnictwo zorganizowało terenowe warsztaty poświęcone niezapominajce pod hasłem „Gospodarka Leśna LP Metodą Ochrony Przyrody – Święto Polskiej Niezapominajki z Fascynującym Światem Roślin".
W warsztatach wzięły udział 42 osoby.
- 18 maja w leśnictwie Kamionka, w dniu IV Międzynarodowego Fascynującego Dnia Roślin, młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Ropczycach wypielęgnowała założoną przez siebie w 2016 roku „Remizę dla zapylaczy". Po zakończeniu prac pielęgnacyjnych grupa pojechała na zajęcia terenowe, gdzie zapoznała się z roślinnością lasu dębowego, przyległej do niego łąki oraz z roślinnością wodną w przepływającym w tych ekosystemach potoku.
W zajęciach wzięło udział 19 osób.
- 20 maja w ramach Międzynarodowego konkursu pracy psów  myśliwskich: tropowców
i posokowców w Kamionce została zorganizowana wystawa pod hasłem „Klimaty Puszczy Sandomierskiej". Na wystawie tej Nadleśnictwo Tuszyma miało swoje stoisko pod nazwą  „Gospodarka Leśna LP Metodą Ochrony Przyrody – Leśnicy
i myśliwi rozumieją przyrodę z fascynującym światem roślin", na którym odwiedzający zapoznawali się z gatunkami roślin leśnych oraz mogli zobaczyć ich budowę przy pomocy mikroskopu. Stoisko nadleśnictwa odwiedziło ok. 400 osób.
- 22 maja w Nadleśnictwie Tuszyma odbyła się 14 edycja Konkursu Powiatowego „Ochrona Przyrody na Podkarpaciu – Racjonalne Gospodarowanie Przestrzenią Przyrodniczą Rolno-Środowiskową z fascynującym światem roślin". Uczestnicy konkursu zostali zapoznani z zasadami i metodami gospodarowania roślinnością ekosystemów leśnych, łąkowo-rolnych i wodnych. W spotkaniu wzięły udział 42 osoby.
- jednym z działań obydwu projektów są warsztaty terenowe pod nazwą „Gospodarka leśna LP metodą ochroną przyrody - mała inwentaryzacja przyrodnicza w lesie gospodarczym". Celami działania są: poznanie pracy leśnika i wpływu jego działań na różnorodność przyrodniczą lasu, poznanie nazw obiektów przyrodniczych (podstawowe gatunki roślin i zwierząt), poznanie leśnych współzależności przyrodniczych oraz wpływu lasu na zdrowie człowieka. W miesiącu maju na terenie nadleśnictwa trzykrotnie odbyły się takie zajęcia, w których łącznie uczestniczyły 63 osoby.
- 31 maja dwustuosobowa grupa rowerzystów przejechała szesnastokilometrową trasę leśnymi  ścieżkami Nadleśnictwa Tuszyma. II Rajd Rowerowy im. bł. ks. Romana Sitki – Szlakiem Pielęgnowania Lasu w fascynującym świecie roślin" zorganizował Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu przy udziale naszego nadleśnictwa. Trasa rajdu przebiegała przez tereny leśne bardzo bogate
przyrodniczo. Na trasie rajdu zostały zorganizowane cztery przystanki, na których na przykładach wprost, jego uczestnicy zapoznali się z roślinnością borów, lasów, grądów i łęgów.
Ogółem w zajęciach realizowanych w ramach międzynarodowego projektu „Fascynujący Świat Roślin" maj 2017 wzięło udział ok. 1150 dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 

Tekst i zdjęcia: Artur Święch


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły