Lista aktualności Lista aktualności

Monografia Nadleśnictwa Komańcza nagrodzona w ogólnokrajowym konkursie

W dniach 11-12 maja br. odbywały się uroczyste obchody 30-lecia Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, jako samodzielnej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych. Głównym punktem uroczystości była konferencja naukowa zatytułowana „Zbiory i ekspozycje przyrodnicze w Polsce”, na którą złożyło się ok. 20 referatów i odczytów, wygłoszonych przez naukowców, pracowników muzeów i parków narodowych na temat zasobów i zbiorów przyrodniczych będących w posiadaniu muzeów, uczelni, instytutów naukowych i parków narodowych naszego kraju.

Zgodnie z programem obchodzonego jubileuszu wręczenie nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu „Najlepsza monografia nadleśnictwa Lasów Państwowych" odbyło się pierwszego dnia w trakcie uroczystej sesji. Przy odbieraniu nagród kilku autorów książek, składając podziękowania, w swych wystąpieniach wyznało, że po odniesionym sukcesie w tym prestiżowym konkursie, nie jest to dla nich pierwsze odebranie lauru, już wcześniej na swój sposób zostali uhonorowani przez miejscowe starostwa, bądź dyrekcje Lasów Państwowych. Wyróżnienie przyznane dla Nadleśnictwa Komańcza odbierali obecni na uroczystości Piotr Łański, nadleśniczy z Komańczy i Edward Orłowski, autor nagrodzonej książki pod tytułem „Z dziejów lasów nad górną Osławą i Wisłokiem", wydanej w 2014 r. z okazji 70-lecia powstania państwowego Nadleśnictwa Komańcza.       
Przypomnijmy, że pomysł przeprowadzenia krajowego konkursu na najlepszą monografię nadleśnictwa wyszedł na początku 2016 r. od redaktora naczelnego miesięcznika „Przeglądu Leśniczego" dra hab. Władysława Kusiaka. Do przeprowadzenia „rozgrywki" włączył się Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, a patronat honorowy nad całym przedsięwzięciem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Okazją do ogłoszenia tego nietypowego konkursu było wydanie w przeciągu ostatnich kilku lat, staraniem prawie 100 nadleśnictw, monograficznych opracowań książkowych na temat dziejów lokalnego leśnictwa i historii swoich jednostek Lasów Państwowych. Większość tych monografii to owoc kilkuletniej pracy leśników-regionalistów, pasjonatów dziejów lasów i dawnej gospodarki leśnej, zbieraczy pamiątek i narzędzi pracy po poprzednich pokoleniach leśników. Inne, jak dwa zwycięskie opracowania, powstały dzięki zleceniu napisania zawodowym historykom-dziennikarzom, posiadającym już swój bogaty dorobek twórczy, bądź przy redakcyjnej współpracy z nimi. Zgłoszenia do konkursu z wysyłką książek do OKL w Gołuchowie należało dokonać w terminie do 15 października 2016 r. Jak się okazało, najwięcej zgłoszeń wpłynęło z terenu RDLP w Poznaniu i RDLP w Krośnie. Przez cztery miesiące trwała wnikliwa praca dziewięciu jurorów kolegium konkursowego (jury), w którego skład wchodzili przede wszystkim znawcy historii polskiego leśnictwa i gospodarki leśnej – naukowcy z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania, członkowie Rady Naukowej OKL-Gołuchów, naukowcy z zespołu redakcyjnego „Przeglądu Leśniczego".  
Wyniki konkursu ogłoszono w komunikacie jury opublikowanym w dniu 14 lutego 2017 r. i przedstawiały się następująco:

  1. Miejsce:  Nadleśnictwo Sarnaki. Z dziejów lasów nadbużańskich. - Rafał Zubkowicz, Sarnaki 2016,
  2. Miejsce:  Dzieje Nadleśnictwa Włoszakowice. 90 lat historii. - Ryszard Łopusiewicz, Przemysław Kuchcicki, Włoszakowice 2015,
  3. Miejsce:  Dwie długości życia sosny. Nadleśnictwo Wyszków wczoraj i dziś 1794 – 2014. - Ewa Kaczyńska, Wyszków 2014,


Wyróżnienia:

  • - Z dziejów lasów nad górną Osławą i Wisłokiem (Nadleśnictwo Komańcza) - Edward Orłowski, Krosno 2014,
  •  - Lasy Pałuckie. Z dziejów Nadleśnictwa Gołąbki 1796 – 2016. - Marian Przybylski, Gołąbki 2016,
  • - Historia lasów gdańskich. Od dóbr oliwskich i puckich do Nadleśnictwa Gdańsk.- Krzysztof Jażdżewski, Gdańsk 2016.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy !
Nagrody ufundowała firma Andreas STIHL sp. z o. o.

                                 

   Tekst:  Edward Orłowski
Zdjęcia: Władysław Kusiak
 

Materiały do pobrania


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły