Lista aktualności Lista aktualności

Goście z RDLP Gdańsk w Leżajsku

We wtorek 02.10.2018 roku leśnicy RDLP Gdańsk w ramach wyjazdu zawodowego przebywali na terenie Nadleśnictwa Leżajsk. W trakcie wizyty realizowano program zawodowo-turystyczny, a mianowicie:

- zwiedzanie zamku Potockich w Łańcucie,

- Zagroda Garncarska,

- Ośrodek Hodowli Głuszca,

- plantacje nasienne

- Wyłączone Drzewostany Nasienne

- gospodarstwo szkółkarskie

Leśnicy z Gdańska byli oczarowani walorami historycznymi i estetycznymi Zamku Potockich w Łańcucie. Według ich opinii, tak odrestaurowany i utrzymany obiekt jest „perełką” polskiej kultury narodowej.

Następnie zwiedzano Zagrodę Garncarską w Medyni Głogowskiej z pokazem pracy rzemieślniczej „wymierającego zawodu” garncarza. W trakcie pokazu na oczach leśników wykonany został kufel do piwa i wazon na kwiaty. Kufel z napisem „RDLP Gdańsk 2018” zostanie wypalony w piecu garncarskim i przesłany na pamiątkę do Gdańska.

W ramach programu zawodowego zaprezentowano zagadnienia związane z hodowlą głuszców w Ośrodku Hodowli Głuszca w Nadleśnictwie Leżajsk. W trakcie spotkania leśniczy Anna Bukowska zapoznała leśników z Gdańska z historią i etapami rozwoju ośrodka oraz z sukcesami i porażkami w hodowli. Leśnicy zostali poinformowani, że leżajskie głuszce od 2012 roku są wsiedlane w ramach reintrodukcji przez Nadleśnictwo Ruszów na terenie Borów Dolnośląskich i przez Nadleśnictwo Głęboki Bród na terenie Puszczy Augustowskiej.

Leśnicy z Gdańska zwiedzili ośrodek i zostali zapoznani z nowymi inwestycjami, w tym budową woliery pokazowej z salą do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej.

Następnie zaprezentowano zagadnienia związane z gospodarką nasienno-szkółkarską. W Nadleśnictwie Leżajsk jest 10 plantacji nasiennych, 1 plantacyjna uprawa nasienna, uznano 34 ha  wyłączonych drzewostanów nasiennych, 325 ha gospodarczych drzewostanów nasiennych, 37 drzew matecznych oraz źródła nasion. Baza nasienna jest jedynym źródłem nasion do produkcji szkółkarskiej w nadleśnictwie oraz dla nadleśnictw z terenu RDLP Krosno. Hodowla sadzonek prowadzona jest w  szkółce leśnej na powierzchni ok. 5 ha na potrzeby własne nadleśnictwa oraz na zaopatrzenie lasów niepaństwowych i na zalesienia w ramach PROW. Produkcja odbywa się w technologii kontenerowej, inspektach i tradycyjnie w uprawie polowej. Zaprezentowano nowoczesną chłodnię do przechowywania sadzonek i nasion oraz komorę do stratyfikacji nasion. Leśniczy Hubert Bełz przedstawił aplikację komputerową do obsługi i sterowania deszczownią.

Na zakończenie wizyty przy wspólnym ognisku dyskutowano o bieżących problemach zawodowych leśników ze „skrajnych” dyrekcji i wymieniano się doświadczeniami.

Zenon Szkamruk


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły