Lista aktualności Lista aktualności

Certyfikat PEFC dla RDLP w Krośnie na kolejne trzy lata

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie informuje, że w dniu 10 maja 2018 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/06, obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP w Krośnie.

Certyfikat został przyznany przez niezależną jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Jednostka ta poświadcza, że funkcjonujący w RDLP w Krośnie system gospodarki leśnej oparty o standardy PEFC FM, w tym Normę krajową nr PEFC PL 1003:2012 „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” otrzymał ocenę pozytywną.

Posiadany od 2012 r. certyfikat PEFC z dniem 14.05.2018 r. został tym samym wznowiony i pozostaje ważny do 13 maja 2021 r.”

Zrównoważona gospodarka leśna to zarządzanie lasami i obszarami leśnymi oraz ich użytkowanie w sposób i w stopniu, który utrzymuje ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolność do regeneracji, zdrowotność i potencjał do spełniania, teraz i w przyszłości, ich właściwych funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych.

Potwierdzeniem tego sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, jest wynik audytu przeprowadzonego przez zespół audytorów z Bureau Veritas Polska w dniach od 9 do 13 kwietnia 2018 r. w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz w nadleśnictwach: Narol, Lubaczów, Dukla, Stuposiany i Oleszyce.

Podczas audytu wznawiającego, sprawdzane były działania leśników oraz dokumentujące je materiały potwierdzające prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z wymaganiami, jakie stawia system PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Ze szczególną uwagą audytorzy odnieśli się do biernych i czynnych metod gospodarki leśnej na obszarach przyrodniczo cennych, które z dużą starannością sprawdzano pod kątem kryteriów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Podczas wykonywania prac związanych z zagospodarowaniem lasu przez kooperujących z nadleśnictwami, przedsiębiorców leśnych, czyli Zakłady Usług Leśnych, kontroli poddano istotne zagadnienia z zakresu BHP.

PEFC jest największą na świecie organizacją zajmującą się certyfikacją leśnictwa i wiodącym systemem certyfikacji w Unii Europejskiej. Obecnie organizacja PEFC certyfikuje 313 mln ha lasów na całym świecie, a ponad 19.800 firm i organizacji certyfikuje swoje produkty w tym systemie w ramach łańcucha dostaw PEFC CoC (Chain of Custody certification).

 

- Certyfikacja PEFC jest wiodącą i powszechną w całej zachodniej Europie, a nasi najbliżsi sąsiedzi: Słowacy, Czesi, Niemcy i Austriacy posiadają rozbudowane łańcuchy dostaw właśnie w tym systemie - mówi Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. - Cieszymy się, że niezależna firma potwierdziła profesjonalizm i zaangażowanie leśników w prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, co pozwala na odpowiedzialny obrót drewna dla rodzimych i zagranicznych odbiorców z sektora papierniczo-drzewnego.

 

Więcej o certyfikacji w systemie PEFC znaleźć można na stronie https://www.pefc.pl/

 

.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Nowakowski

RDLP w Krośnie

Materiały do pobrania


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły