Lista aktualności Lista aktualności

BEZPIECZNE WAKACJE W MIEŚCIE, LESIE, GÓRACH I NAD WODĄ”. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO, WYBÓR LOGO DLA KAMPANII EDUKACYJNO-INFORMACYJNEJ

Za nami pierwszy etap programu pn.:”Bezpieczne Wakacje 2018”. W tym tygodniu rozstrzygnięto konkurs plastyczny adresowany do uczniów szkół podstawowych z Krosna i powiatu krośnieńskiego. Tym samym wiemy już, która praca będzie stanowić logo powiatowej kampanii edukacyjno-informacyjnej.

W środę, 9 maja, oceniono prace plastyczne wykonane w ramach konkursu pn.: „Bezpieczne wakacje w mieście, lesie, górach i nad wodą”. Pośród 41 prac, które wpłynęły w wyznaczonym terminie, wybrano dwie najlepsze. Laureatów konkursu wyłoniło jury, w składzie:

  • Elżbieta Skóra, nauczyciel Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie,
  • Grzegorz Tomkowicz, nauczyciel Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie,
  • asp.sztab. Agnieszka Surmacz z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krośnie,
  • asp.sztab. Jerzy Barczentewicz z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krośnie,
  • Tomasz Kałamarz z Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Zwycięskie plakaty zostały wykonane przez:
Aleksandrę Lorens ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie (kategoria Miasto Krosno)
oraz Marlenę Pasiekę i Ewelinę Smykę ze Szkoły Podstawowej w Jaszczwi (kategoria Powiat Krośnieński). Przy czym ta właśnie praca stanowić będzie logo kampanii „Bezpieczne wakacje w mieście, lesie, górach i nad wodą”.
Laureatki konkursu zostaną powiadomione o terminie  uroczystego wręczenia nagród.

 

Powiatowa kampania edukacyjno-informacyjna „Bezpieczne Wakacje 2018” realizowana jest przez Komendę Miejską Policji w Krośnie oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.

Partnerzy projektu:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krośnie,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w Krośnie,
Prezydent Miasta Krosna,
Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Krośnieńskiego.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły